Laura van der Lubbe

Creat3D

Creat3D was een project voor het Honours Programma in Amsterdam als vervolg op 3Ducation. In tegenstelling tot het 3Ducation project werd dit project zelfstandig uitgevoerd.

Het project was Engelstalig en de volgende missie is tijdens het project geformuleerd:

Enabling all different sorts of learners to think and be creative

with the use of 3D-printing.

Waar gaat Creat3D over?

3D-printen is een techniek in opkomst die mogelijk de wereld kan veranderen! Het stelt mensen in staat om persoonlijk te produceren, op een lokaal niveau in plaats van in grote fabrieken. De gemeenschap rondom 3D-printen is ‘open-source’, een nieuwe ontwikkeling in de samenleving die leidt tot de zogenoemde “derde industriële revolutie”.

Dit project is een raamwerk dat handvatten biedt om een educatief 3D-print project op te zetten. Het 3D-printen wordt in dit project niet alleen gebruikt voor het produceren van het eindproduct maar het speelt door het hele project heen een belangrijke rol. Het is belangrijk dat leerlingen de 3D-techniek begrijpen, maar ook de achterliggende gedachten ontdekken. Op deze manier zijn de leerlingen direct bezig met de toekomst.

Creat3D heeft als doel om het creatief oplossen van problemen te motiveren door de inspirerende 3D-printing techniek te gebruiken. Daarnaast zijn ook gerelateerde technieken, zoals 3D-modelleren, een belangrijk onderdeel.

Het raamwerk Creat3D biedt zowel technische achtergrond als een concept voor een educatief project. Het is echter geen draaiboek, in samenspraak met de organisatie die het project wil uitvoeren zal dit draaiboek worden samengesteld. Op deze manier is het project precies afgestemd op de doelgroep. In het raamwerk zijn belangrijke punten beschreven waarop gefocust kan worden tijdens een uitvoering van het project. Daarnaast worden technieken, thema’s en vaardigheden verder toegelicht die kunnen worden gebruikt bij de implementatie of als voorbeelden.

Creat3D past erg binnen de trend om 21st century skills op te nemen in het onderwijs: het heeft een focus op samenwerken, computational thinking en het gebruik van een nieuwe techniek zoals 3D-printen.

Voor het framework van Creat3D is een pilot gedaan. Het lesmateriaal hiervan komt binnenkort online. Download nu alvast: Report creat3D version2 (Engels), het gehele verslag van het Honours project Creat3D.

Wilt u meer informatie over Creat3D? Vult u dan onderstaand formulier in:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht