Laura van der Lubbe

Afstudeerscriptie: les over kunstmatige intelligentie

Bachelor project Lifestyle Informatics 2014-2015:

Kunstmatige intelligentie begrijpelijk maken voor kinderen van 10-14 jaar.

Samenvatting:

Ondanks een hoge mate van interesse in bètawetenschappen door het onderwijs is er vaak weinig interesse voor kunstmatige intelligentie. Onderzoek is gedaan naar de beknopte kern van kunstmatige intelligentie die kan worden overgedragen aan kinderen en de wijze waarop dit het beste kan worden vormgegeven. De uitkomst van het onderzoek naar de kern van kunstmatige intelligentie heeft een lijstje met belangrijke begrippen opgeleverd: artificial agent, programma, algoritme, kennis, intelligentie, leren en neuraal netwerk. Bij de vorm van de les is onder andere gekozen voor het gebruik van een robot. Alle begrippen worden binnen de les samengebracht door het spel boter-kaas-en-eieren. Na het uitvoeren van enkele try-out lessen is het lesplan geoptimaliseerd. Uit de toetsjes die na de overige lessen zijn afgenomen bij de leerlingen bleek dat een deel van de leerlingen wel oppervlakkig kon weergeven wat er was geleerd tijdens de les. Een klein deel van de leerlingen toonden in hun antwoorden inzicht in de betekenis van de begrippen.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Wilt u meer informatie of een gastles over kunstmatige intelligentie? Neemt u dan gerust hier contact op.